Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych działa od 12 maja 2004 roku.

W momencie powstania głównym zadaniem Towarzystwa było tworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej. Początki Zachęty wiążą się z działalnością w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, zainicjowanego przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Prace zakupione ze zgromadzonych wówczas funduszy współtworzą stałą ekspozycję sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zakupione dzieła stanowią serce kolekcji Zachęty to m.in prace Aliny Szapocznikow, Andrzeja Wróblewskiego czy Zofii Kulik.
Celem, który towarzyszy Zachęcie jest upublicznianie sztuki szerokiej publiczności, również w przestrzeni publicznej.
W ramach programu “Poznań Miasto Sztuki” na zlecenie Zachęty powstały spektakularne przykłady sztuki publicznej. To przede wszystkim Agora Magdaleny Abakanowicz w Grant Park w Chicago, Stela Heinza Macka oraz Golem Davida Cernego eksponowane w Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu.
W późniejszych latach w ramach programu powstały Totemy Alicji Białej czy antypomnik Sorry Joanny Rajkowskiej.
Członkom Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przyświeca chęć pobudzania do działania lokalnych środowisk, budowanie obywatelskiej postawy wspierania kultury, za którą idzie, osobista satysfakcja ze współtworzenia kolekcji i wspierania artystów.

ZARZĄD
Piotr Voelkel – prezes
Karolina Koziolek-Walichnowska – sekretarz
Karol Działoszyński-skarbnik
Marek Rodwald – członek zarządu

Dr hab. Monika Bakke, prof. UAM
Magdalena Bakker
Sebastian Bedekier
Elżbieta Bednarek
Jolanta Domańska – Gruszka
Karol Działoszyński
Mirosław Gruszka
Marzanna Kondratowicz
Karolina Koziolek-Walichnowska
Grzegorz Łuczak
Marek Rodwald

Prof. dr hab. Wojciech Suchocki
Anna Voelkel
Ewa Voelkel-Krokowicz
Piotr Voelkel
Michał Włodarczyk
Elżbieta Wrońska
Jadwiga Fizek-Wrzeszcz
Mariusz Wrzeszcz
Jakub Zając
Lidia Zielińska